pieczec

  • Grupy

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Art. 1

 

Par. 1. Parafialną Radę Duszpasterską, zwaną dalej także radą, stanowi grono osób duchownych i świeckich, służących księdzu proboszczowi pomocą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego.

 

Par.  2. Przewodniczącym rady jest ksiądz proboszcz.

 

Par.  3. Rada Duszpasterska ma wyłącznie głos doradczy.

 

Par. 4. Skład Rady Duszpasterskiej powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii; w parafiach miejskich winny być w niej reprezentowane wszystkie dzielnice,
a w parafiach wiejskich wszystkie wioski.

 

Art. 2

 

Par. 1. Wybór osób do Rady Duszpasterskiej należy do księdza proboszcza. Pisemnie wybór należy zgłosić do Kurii Diecezjalnej celem uzyskania jego zatwierdzenia.

           

Par. 2. Przed podjęciem swoich obowiązków członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej winni złożyć przysięgę według ustalonego wzoru.

 

Par. 3. Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej należy dobierać osoby, które są zdolne oceniać aktualną sytuację religijno-moralną w parafii, wysuwać pożyteczne inicjatywy, a przy tym same chcą włączyć się do działalności duszpasterskiej pod kierunkiem księdza proboszcza.

 

Art. 3.

 

Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej trwa trzy lata i po upływie tego czasu należy ją odnowić, by w ten sposób dać możliwość pracy i wniesienia nowego wkładu innym parafianom.

 

Art. 4.

 

Par. 1. Zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w zależności od potrzeb, zwołuje ksiądz proboszcz i w nich przewodniczy.

 

Par. 2. Tematykę każdego posiedzenia i najważniejsze wnioski należy odnotować
w księdze protokołów.

 

Par. 3. Księga protokołów zebrań Parafialnej Rady Duszpasterskiej winna być przedstawiana w czasie wizytacji dziekańskiej i biskupiej.

 

logotyp1  ffffff.jpg logo.png logotyp2 sygnet.png sygnet.png logotyp4 centrum-wiez.jpg  

© 2014 Parafia WNMP w Koronowie. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies