pieczec

  • Grupy

W wigilię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 7 września 1921 roku - w Dublinie (Irlandia) zawiązała się wspólnota, która wkrótce urosła w dużą organizację, a obecnie liczy kilkanaście milionów katolików na całym świecie i działa w blisko 160 krajach.


Założycielem Legionu Maryi był sługa Boży Franciszek Duff (1889-1980). Legion Maryi swoją nazwę, nazewnictwo, ideę organizacyjną i symbole przejął od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich.

 

Legion cieszył się poparciem Papieży, którzy udzielali mu specjalnego błogosławieństwa, a 27 marca 2014 r. Papieska Rada ds. Świeckich uznała Legion Maryi za międzynarodowe stowarzyszenie wiernych z osobowością prawną.

 

Początków przeszczepiania LM na teren Polski należy szukać w środowisku żołnierzy polskich walczących na Zachodzie w czasie II wojny światowej. Legion Maryi w Polsce rozwijał się w dwóch etapach czasowych:

 

Pierwszy etap to lata 1948 – 1952 związane z działalnością misyjną żołnierza – Anatola Kaszczuka, byłego więźnia z obozu w Kozielsku, oficera artylerii, później lotnictwa z armii generała Andersa. W czasach stalinizmu i komunizmu w Polsce wszystkie organizacje katolickie w tym również Legion Maryi musiały zawiesić swoją działalność.

 

Dopiero na początku lat 80-tych Legion Maryi mógł wrócić do Polski. W 1979 roku, przy poparciu ks. bp. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (późniejszego metropolity katowickiego), powstało pierwsze prezydium przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty LM w sąsiednich diecezjach Obecnie LM istnieje w 27 diecezjach, działa 612 prezydiów, liczy około 25 000 legionistów w tym około 5 800 aktywnych i 19 000 wspomagających.

 

Legion Maryi w Koronowie w naszej parafii zapoczątkował swoją działalność 8 listopada 2000r. Obecnie liczy 11 członków aktywnych oraz 16 wspierających (tzw. auksyliatorów). Nasze Prezydium Legionu Maryi jest jedynym w całej diecezji pelplińskiej.

 

Struktury i organizacja

 

Legion Maryi jest narzędziem oddanym do dyspozycji ks. proboszcza w prowadzeniu misji i nowej Ewangelizacji wśród mieszkańców parafii. Natomiast wyrażenie zgody na działalność Legionu Maryi w diecezji leży w gestii ks. bpa diecezjalnego.

 

Schemat organizacyjny LM przedstawia się następująco.

Najmniejszą jednostką Legionu jest grupa parafialna, zwana prezydium, licząca kilka - kilkanaście osób. Każda grupa ma kierownika duchowego – opiekuna z ramienia ks. proboszcza, oraz czteroosobowy zarząd. Każda grupa odbywa regularne cotygodniowe spotkania formacyjno - modlitewne, a każdy członek grupy – legionista aktywny – ma obowiązek uczestniczenia w zebraniu oraz podejmowania czynnej ewangelizacji.

 

Kilka grup parafialnych tworzy radę wyższą, tzw. Kurię, kilka Kurii tworzy Komicjum (pokrywające się zazwyczaj z obszarem diecezji). Jeżeli w kraju jest kilka komicjów, to jedno z nich, z czasem, uzyskuje status rady wyższej zwanej Regia lub Senat. Rady danego kraju (Komicja lub Regia/Senat) podlegają naczelnej radzie Legionu Maryi, jaką jest Concilium Legionis Mariae z siedzibą w Dublinie.


Oprócz członków aktywnych, bardzo ważną grupą w Legionie są członkowie pomocniczy, wspomagający swoją codzienną modlitwą pracę apostolską Legionu na całym świecie.


Apostolat


W ramach nowej ewangelizacji legioniści starają się obudzić życie Chrystusa w ochrzczonych, którzy przestali praktykować, zagubili zmysł wiary, odeszli od modlitwy i udziału we Mszy św. Wszystkim starają się ukazać i przekazać swoją wiarę w Chrystusa i zapewnić o orędownictwie Maryi - Niepokalanej Pośredniczki Łask, która jest Patronką ruchu. Przypominają o potrzebie modlitwy i proszą o nią w intencjach zbawienia dusz, zachęcają do częstego uczestnictwa w sakramentach św. Starają się być zgodnie z zaleceniem Ojca św. "fermentem" w Ludzie Bożym, chrześcijańską inspiracją we współczesnym świecie".

 

Legioniści również odwiedzają szpitale i więzienia, niosąc wsparcie duchowe oraz ułatwiają kontakt z kapłanem.

 

W ramach wspólnoty Kościoła lokalnego podejmują za przyzwoleniem księdza proboszcza posługę wobec wiernych:

  • prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec,
  • odwiedzają chorych przygotowując ich na wizytę księdza z sakramentami,
  • pocieszają duchowo strapionych, wątpiących i cierpiących,
  • zapraszają na nabożeństwa i rekolekcje w świątyniach.
  • propagują książkę i prasę katolicką,
  • niosą pociechę,
  • zachęcają do czynnego udziału w życiu parafii.

 

"wierzących - niepraktykujących", jak i niewierzących, idą do rodzin zaniedbanych, ludzi opuszczonych, chorych i samotnych.

 

Poprzez rozmowy, bądź w domach, bądź na ulicy legioniści starają się pozyskiwać swoich rozmówców na uczniów Chrystusa (por. Mt 28, 18-20).

 

Apostolat uliczny, w którym uczestniczy wiele grup legionowych, to przede wszystkim „Apostolat Cudownego Medalika".

 

Legioniści wszystkie prace apostolskie podejmują w ścisłej współpracy i na wyraźne życzenie ks. Proboszcza.

 

 

logotyp1  ffffff.jpg logo.png logotyp2 sygnet.png sygnet.png logotyp4 centrum-wiez.jpg  

© 2014 Parafia WNMP w Koronowie. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies