pieczec

 • ban1

Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Zakłada on bowiem i umacnia dojrzałość jednak jej nie powoduje. Przyjmując go potwierdzamy swą wiarę i przynależność do Kościoła. O tym informuje nas łacińska nazwa bierzmowania confirmatio baptismo. "Confirmatio" oznacza "potwierdzenie, umocnienie, wzmocnienie, ugruntowanie, utrwalenie, pokrzepienie, dodanie odwagi".

Podstawy biblijne:

Opisane w Starym Testamencie powołania prorockie były chwilami, w których Bóg wzywał człowieka do odpowiedzialności za wiarę i czystość sumienia. Prorok był wysyłany do innych ludzi z misją społeczna i religijną. W tym celu otrzymywał specjalne umocnienie Ducha Świętego. Duch przemawia przez proroków i daje im moc do dawania świadectwa, do wcielania wielkich wartości w życie.

Z opisu Zesłania Ducha Świętego, które odnajdujemy w Nowym Testamencie, możemy się dowiedzieć, że Duch Święty umacnia słabych i wylęknionych, pełnych obaw apostołów zgromadzonych w wieczerniku. Dodaje im odwagi. Otrzymawszy Ducha Piotr zaczyna przemawiać z mocą. Jego słowa zaś maja moc przemieniania ludzkich serc. Ten prosty rybak z Galilei umiejętnie broni swej wiary przed Sanhedrynem. Przestaje się obawiać cierpienia. Potrafi je podjąć w imię Ewangelii, którą głosi. Są to owoce Ducha Świętego, którego otrzymali w dniu Pięćdziesiątnicy, a którego obiecał im Chrystus. Znakami sakramentu berzmowania są naożenie rąk i namaszczenie krzyżmem (olej poświęcony przez ks. biskupa w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma).

Poprzez sakrament bierzmowania:

 • Otrzymujemy Ducha Świętego i Jego dary.
 • Ściślej wiążemy się z Chrystusem i Kościołem, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest.
 • Stajemy się jeszcze bardziej odpowiedzialni za misję Kościoła w świecie i zobowiązani do przekształcania świata.
 • Otrzymujemy łaskę potrzebną do dawania świadectwa o Chrystusie, obrony wiary i jej szerzenia.

Sakrament bierzmowania udziela szczególnej łaski potrzebnej do dawania świadectwa wierze w Chrystusa Zmartwychwstałego. Świadectwo to ma służyć przekształcaniu świata. Sakrament dojrzałości udoskonala więź nawiązaną między Bogiem i człowiekiem na chrzcie świętym, pomnaża w nas dary Ducha, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem, czyni nas odpowiedzialnymi za jego misję i rozwój.

Duch Święty pomnaża w nas liczne dary pomagające nam na różne sposoby w dawaniu świadectwa. Jest ich bardzo dużo. Najczęściej wymienia się siedem darów zaczerpniętych z księgi Izajasza: "I spocznie na Nim (= Mesjaszu) Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej…" (Iz 11,2):

 1. dar mądrości, który pozwala nam odróżnić dobro od zła, odkryć bogactwo dobra i potęgę zła;
 2. dar rozumu, który pozwala nam zrozumieć prawdy objawione;
 3. dar rady, uzdalniający nas do przyjęcia rady od innych ludzi;
 4. dar umiejętności, który umożliwia nam podejście z wielkimi wartościami do człowieka;
 5. dar pobożności doskonalący naszą modlitwę;
 6. dar męstwa, który pomaga pokonać lęk w walce ze złem;
 7. dar bojaźni Bożej wspomaga nas, byśmy lękali się zawieść Boga grzesząc;

Dary Ducha wspomagają nas w dawaniu świadectwa poprzez:

 1. Wyznanie wiary
 2. Obrona wiary
 3. Dawanie świadectwa życia

W naszej diecezji obowiązuje dwuletni program przygotowania do przyjecia sakramentu bierzmowania, który rozpoczyna się rokolekcjami GPS przeprowadzanymi według potrzeb w różnych parafiach.

 

 

logotyp1  ffffff.jpg logo.png logotyp2 sygnet.png sygnet.png logotyp4 centrum-wiez.jpg  

© 2014 Parafia WNMP w Koronowie. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies